Zelf starten

Het Autismecafé is een initiatief dat als doel heeft om ouders en mensen met autisme te ondersteunen. De kracht van het initiatief zit in de formule: door ouders vóór ouders. Dat houdt in dat ouders de touwtjes in handen hebben en de invulling van de avond bepalen: zij dragen thema’s aan voor de avonden, zijn aanwezig om andere ouders te woord te staan en formuleren vragen om aan deskundigen voor te leggen. De ervaringen van ouders vormen een belangrijk vertrekpunt voor de invulling van de avonden.

De visie van het Autismecafé bestaat uit de volgende kernpunten:

  • Lotgenotencontacten: ouders en (partners van) autisten kunnen ervaringen uitwisselen en begrip en herkenning vinden.
  • Voorkoming van isolement: het leggen van contacten met diverse partijen voorkomt dat ouders geïsoleerd raken.
  • Laagdrempelige voorziening: ouders kunnen dicht bij huis zonder betaling en zonder aanmelding vooraf binnenlopen. Voor veel ouders is het vaak een eerste stap op zoek naar informatie en ondersteuning.
  • Ouders vervullen een centrale rol: de organisatie en uitvoering van de bijeenkomsten ligt in handen van ouders. Ouders nemen zélf het initiatief (empowerment) en bepalen zélf de inhoud van de voorlichting en de informatie op het gebied van autisme.
  • Signaleren van knelpunten bij en behoeftes van ouders: het inventariseren van knelpunten en behoeftes onder ouders levert nieuwe onderwerpen voor een volgend café.
  • Thema’s zijn ondersteunend aan de opvoeding en begeleiding van kinderen: er komen thema’s aan bod die ondersteunend zijn aan de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme (ook voor ouders van volwassen kinderen).
  • Professionele gespreksbegeleiding: de gespreksleiding van de avonden is in handen van een professionele (onafhankelijke) gespreksbegeleid(st)er.
  • Ouders die zelf een Autismecafé willen starten kunnen een opstartsubsidie aanvragen bij het Oranje Fonds. De meeste Autismecafés worden vervolgens structureel gesteund met een financiële bijdrage via de gemeente.