Voor en door ouders

Het Autismecafé is een ouderinitiatief: voor ouders vóór ouders. Het zijn altijd de ouders van een kind met autisme (hoe oud dat ook is, je blijft ook ouder van een volwassen kind) die een nieuw Autismecafé op te starten. De rol van ouders is namelijk essentieel binnen het concept van het Autismecafé én het succes tot op heden.

Inspanning

Als ouder zet je je vrijwillig in om een Autismecafé te organiseren. Doe je de organisatie met 3 mensen, dan is eenieder er gemiddeld zo’n twee tot vier uur per week aan kwijt. Vrijwillig betekent overigens niet dat je voor de kosten opdraait. Voor de financiering van het Autismecafé kun je bij het opstarten een beroep doen op het Oranje Fonds en ga je in gesprek met je gemeente voor structurele financiële ondersteuning. Met andere woorden: ouders hoeven zelf geen kosten te maken.

Organisaties die belangstelling hebben voor de opzet van een Autismecafé, raden we aan eerst ouders van een kind met autisme te betrekken die bereid zijn om het voortouw te nemen. Organisaties zijn dan vervolgens ondersteunend aan deze ouders.

Bouw aan je eigen netwerk

Met het Autismecafé bouw je aan een eigen netwerk:

  • elkaar informeren, ervaringen delen, samen zoeken naar oplossingen en zonodig een deskundige betrekken;
  • weerbaar staan in je eigen sociale omgeving;
  • zoveel mogelijk de regie in eigen hand houden en daarmee je invloed behouden op gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor je zijn;
  • blijven streven naar kwaliteit van leven voor je kind, je gezin en voor jezelf.

Vrijwilliger zijn bij het Autismecafé opent de deur naar jouw netwerk.