Programma

Het streven is om op iedere locatie vijf keer per kalenderjaar een Autismecafé te organiseren: drie bijeenkomsten in het voorjaar en twee in het najaar.

Het programma van een bijeenkomst van het Autismecafé ziet er als volgt uit:

19.30
20.00

20.45
21.05
21.15
22.00
22.30

Inloop
Opening
Interview / videoinleiding + eerste reacties en vragen
Pauze
Eventueel muzikaal intermezzo
Vragen aan de gasten en onderlinge uitwisseling
Napraten
Afsluiting