Hulp bij het opstarten

Er komt heel wat kijken bij het opstarten en organiseren van een Autismecafé. Maar gelukkig hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Stichting Ovaal, die het concept van het Autismecafé heeft ontwikkeld, wil haar kennis en ervaring graag delen met initiatiefnemers van een nieuw Autismecafé.

Ondersteuning Stichting Ovaal

Heb jij als ouder een serieuze intentie om zelf een Autismecafé te starten, dan is contact opnemen met Stichting Ovaal de eerste stap. Zij helpen je vervolgens op verschilllende manieren verder:

  • met het organiseren van een Demo-café
  • door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst
  • door het aanbieden van een startpakket
  • door toegang te geven tot alle informatie en documenten in het Servicecentrum.

Contact met Stichting Ovaal

Wil je meer specifieke informatie, een oriënterend gesprek aanvragen of samen met Stichting Ovaal een Demo-café organiseren, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@stichtingovaal.nl. Wil je eerst een bezoek brengen aan een bestaand Autismecafé, kijk dan op de agenda.

Opstarten

Om een indruk te krijgen van een Autismecafé ligt het voor de hand een bestaand café te bezoeken. Lees ook ons boekje over het ontstaan van het Autismecafé. Soms kan Stichting Ovaal een zogenaamd ‘Demo-café’ in jouw eigen regio/plaats organiseren. Het ‘Demo-café’ is als het ware een Autismecafé in het klein. Het wordt georganiseerd als er enthousiaste ouders zijn die het initiatief zouden willen nemen tot het opzetten van een eigen Autismecafé in de buurt. Een ‘Demo-café’ kan tevens een goede gelegenheid zijn om de belangstelling onder ouders te polsen en het plaatselijke draagvlak te verkennen/te vergroten.

Onder supervisie van Stichting Ovaal denk je als ouders mee over het thema en de sprekers en zoek je een geschikte locatie in jouw omgeving. Stichting Ovaal zorgt voor de algemene voorlichting, de organisatie, de begeleiding van de avond en de financiële middelen.

Samenwerkingsovereenkomst

Stichting Ovaal hecht veel waarde aan het bewaken van de kwaliteit van de Autismecafés. Daarom krijgen alle ouders die een Autismecafé willen starten een vrijwilligersovereenkomst voorgelegd. Hierin worden afspraken gemaakt over de werkwijze bij de organisatie en uitvoering van het Autismecafé maar ook over de ondersteuning die je daarbij kunt krijgen vanuit Stichting Ovaal.

Voor ouders/vrijwilligers die het initiatief genomen hebben is het plezierig om ook deels op eigen wijze invulling te geven aan deze bijeenkomsten. Daarom is de overeenkomst geen keurslijf waarin alles is vastgelegd, maar bevat het een aantal basisvoorwaarden die essentieel zijn voor de filosofie en de werkwijze van het Autismecafé. Deze voorwaarden, die de succesfactoren zijn van het café, bepalen de kwaliteit van het Autismecafé. Daarom ziet Stichting Ovaal die graag geborgd.

Na het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst krijg je direct de beschikking over het beschermde logo van het Autismecafé, het startpakket en een inlogcode voor het Servicecentrum. Mensen die een Autismecafé met dit logo bezoeken, kunnen er dan van op aan dat een bepaalde kwaliteit wordt geboden en dat de privacy in acht wordt genomen.

Servicecentrum Autismecafés

Stichting Ovaal heeft een Servicecentrum Autismecafés in het leven geroepen voor ouders die een eigen Autismecafé gaan opzetten. Nadat je de inlogcodes hebt ontvangen, heb je toegang tot alle kennis over en ervaring met het Autismecafé. Alle onderwerpen komen hierbij aan de orde: hoe vraag ik subsidie aan, hoe regel ik publiciteit, hoe leg ik financiële verantwoording af, etc. Daarnaast bevat het Servicecentrum vele handige downloads zoals draaiboeken, standaardbrieven en uitnodigingen. In de besloten facebookgroep voor de ouderteams worden handige tips uitgewisseld en helpen de ouderteams elkaar verder op weg.

De achterliggende gedachte bij het Autismecafé is, dat ouders heel veel zélf kunnen mits ze over de juiste informatie, contacten en netwerken beschikken. Met de kennis en ervaringen uit het Servicecentrum kunnen nieuwe initiatieven profiteren van wat er elders al is ontwikkeld. Dit maakt het opstarten een stuk gemakkelijker. Naast informatie over het opzetten van een Autismecafé, kunnen de initiatienemers via het forum met elkaar in contact komen en ervaringen rond het Autismecafé uitwisselen.

Startpakket

Het Autismecafé beschikt over professioneel drukwerk en materiaal. Stichting Ovaal biedt ouders een startpakket aan met onder andere:

  • de algemene flyer Autismecafé ‘Ouders ontmoeten ouders’
  • bedankkaartjes om aan bezoekers te geven
  • visitekaartjes
  • rolbanners Autismecafé
  • menustandaards voor de algemene flyer
  • naambadges