Bouwstenen

Om te schetsen wat de benodigde acties zijn bij het opzetten van nieuw Autismecafé, hebben we de bouwstenen op een rijtje gezet.

Oudercontactpersoon

De oudercontactpersoon is de trekker van het lokale Autismecafé. Hij/zij is de spil van het Autismecafé en is het gezicht naar buiten toe. Hij/zij zorgt voor de continuïteit door steeds op tijd de mensen samen te roepen en afspraken met elkaar te maken t.b.v. het volgende café. Hij/zij onderhoudt het contact met de gespreksbegeleid(st)er, Stichting Ovaal en de vrijwilligers.

Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn mensen die graag betrokken zijn bij het initiatief (andere ouders, partner van iemand met autisme, iemand met affiniteit met autisme) en leveren een bijdrage aan de voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van het café. Wie wat doet, wordt onderling afgesproken en eventueel in een draaiboek vastgelegd.

Professionele gespreksleiders

De gespreksbegeleiding bewaakt samen met de oudercontactpersoon het concept van het Autismecafé. Zij zijn alert op de keuzen van thema’s en de aanpak daarvan: samen vormen zij een tandem.

Gastsprekers

Tijdens de avond zijn er gastsprekers die als (ervarings-)deskundigen komen vertellen over het thema. Dikwijls zijn dit ouders, soms mensen met autisme of mensen die vanuit hun werk vertellen over hun ervaringen met autisme. De voorbereidingsgroep kiest het thema en benadert gastsprekers. De gespreksbegeleider bereidt de avond inhoudelijk voor met de gastspreker.

Samenwerkingspartners

Organisaties als NVA, Balans, MEE, Mantelzorgsteunpunt, regionale steunpunten Onderwijs van Landelijk Netwerk Autisme, GGZ-instellingen zoals Centrum Autisme, kunnen je op verschillende vlakken helpen. Denk hierbij aan het aanbieden van een locatie, het aanwezig zijn met een informatiestand tijdens het Autismecafé, het zorgen voor publiciteit, het verspreiden van uitnodigingen onder ouders, etc.

Locatie

Een goede locatie dient o.a. de volgende kenmerken te hebben: geschikt voor 40-80 personen, caféachtige sfeer (geen tl-verlichting), laagdrempelige binnenkomst, makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, parkeergelegenheid in directe omgeving en een redelijke prijs.

Geld

Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er voor de huidige Autismecafés met succes subsidie geworven bij de gemeentes. Het is goed om bij de start van een nieuw Autismecafé contact te leggen met de gemeente om de mogelijkheden voor financiële ondersteuning na te gaan. Als de doelgroep van een regionaal café onder meerdere gemeenten valt, kan het zijn dat ook andere gemeenten om subsidie benaderd moeten worden.

Voor de financiering van eenmalige kosten (zoals aanschaf van een microfoon of beamer) kunnen (lokale) fondsen worden aangeboord. Soms zijn fondsen ook bereid om in de startfase de kosten voor een of twee jaar te financieren. Daarna moet het Autismecafé op eigen benen staan.