Servicecentrum

Voor de ouderteams is er een besloten servicecentrum met uitgebreide informatie over het organiseren van Autismecafés. Ouderteams kunnen ook inloggen om hun eigen pagina op deze site te onderhouden.

Stichting Ovaal heeft een Servicecentrum Autismecafés ontwikkeld voor ouders die een eigen Autismecafé gaan opzetten. Nadat je de inlogcodes hebt ontvangen, heb je toegang tot alle kennis over en ervaring met het Autismecafé. Alle onderwerpen komen hierbij aan de orde: hoe vraag ik subsidie aan, hoe regel ik publiciteit, hoe leg ik financiële verantwoording af, etc. Daarnaast bevat het Servicecentrum veel handige downloads zoals draaiboeken, standaardbrieven en uitnodigingen.

De achterliggende gedachte bij het Autismecafé is, dat ouders heel veel zélf kunnen mits ze over de juiste informatie, contacten en netwerken beschikken. Met de kennis en ervaringen uit het Servicecentrum kunnen nieuwe initiatieven profiteren van wat er elders al is ontwikkeld. Dit maakt het opstarten een stuk gemakkelijker. Naast informatie over het opzetten van een Autismecafé, kunnen de initiatienemers via een besloten facebookgroep met elkaar in contact komen en ervaringen rond het Autismecafé uitwisselen.