Contact

Het Autismecafé was een initiatief van Stichting Ovaal, een onafhankelijk initiatief van en voor ouders van kinderen met autisme. Stichting Ovaal is per 1 april 2018 opgehouden te bestaan en daarmee niet langer in staat om de ouderteams te ondersteunen of te helpen bij het opstarten. De toenmalige projectleiders zijn zelfstandig in te huren en te bereiken via www.metamama.nl en www.greetmeesters.nl.

Heb je een algemene vraag over het Autismecafé of wil je thema’s aandragen voor toekomstige bijeenkomsten van een Autismecafé, dan kun je terecht bij de contactpersonen van de Autismecafés bij jou in de buurt.