Wat is het Autismecafé

Als je hoort dat je kind de diagnose autisme heeft, kom je voor veel vragen te staan: wat is het, wat betekent het voor de opvoeding van ons kind en wat zijn de gevolgen voor ons gezin? Ook de weg naar informatie, hulp en ondersteuning is niet altijd even makkelijk. Als de diagnose eenmaal is gesteld, zijn de problemen in het gezin vaak al een tijdje aan de gang. Veel onbegrip vanuit de directe omgeving (‘je voedt je kind niet goed op’), problemen op school en thuis, zorgen ervoor dat er veel op ouders afkomt. Omdat een sociaal leven lastig is (alles in het gezin draait om het kind met autisme), komen veel gezinnen in een isolement terecht. Daarom is laagdrempelige ondersteuning en contact met lotgenoten in een vroeg stadium van groot belang.

Van ouders, voor ouders

Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme. Het ontmoeten van andere ouders van kinderen met autisme is prettig: je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie, je kunt ervaringen uitwisselen en van andere mensen tips en ideeën krijgen. Het Autismecafé is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor ouders. Dus iedereen kan nieuwe thema’s en ideeën aandragen. Belangstellenden hoeven zich niet aan te melden. Je kunt er gratis en anoniem heen. Naast ouders zijn ook andere bezoekers welkom, zoals mensen met autisme, familieleden en hulpverleners.

In het Autismecafé kunnen ouders in een ontspannen sfeer met elkaar praten aan de hand van een thema. Voorbeelden van thema’s zijn: autisme en onderwijs, autisme en puberteit, wat betekent autisme voor broertjes en zusjes, en "een PGB, wat kun je ermee?". Het lotgenotencontact is een belangrijk onderdeel van het café. Dus is er tijdens ieder Autismecafé volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het geïnformeerd worden over ontwikkelingen op het gebied van autisme.

De opzet van de avonden is dat er gefocust wordt op mogelijkheden en groei van zowel ouders als van mensen met autisme. Als ouder word je vooral aangesproken op je eigen kracht: wat kun je zelf doen, waar kun je informatie vinden en hoe wil jij het met jouw kind gaan organiseren? Natuurlijk is er ruimte voor emoties en verwerking daarvan, maar daarnaast is de benadering vooral praktisch: gericht op mogelijkheden en perspectief.

Deskundigheid

Tijdens de avond zijn er gastsprekers die als (ervarings-)deskundigen komen vertellen over het thema. Dikwijls zijn dit ouders, soms mensen met autisme of mensen die vanuit hun werk vertellen over hun ervaringen met autisme. De aanwezigheid van zorgaanbieders, hulpverleners en andere vertegenwoordigers vanuit onderwijs en ondersteuningsinstellingen is niet noodzakelijk maar vormt vaak een belangrijke aanvulling. Zo kunnen ouders op een laagdrempelige manier deze mensen vragen stellen zonder meteen een afspraak te hoeven maken met de betreffende instantie.

De leiding van ieder Autismecafé is in handen van een onafhankelijke, professionele gespreksleider. Deze persoon is dus nooit verbonden aan een hulpverleningsorganisatie waar je als ouder mogelijk afhankelijk van bent. Dit geeft ouders de gelegenheid om vrijer te kunnen spreken.