Wat zijn ouderteams

In het concept van het Autismecafé vervullen ouders een centrale rol: de organisatie en uitvoering van de bijeenkomsten ligt in handen van ouders. Ouders nemen zélf het initiatief en bepalen zélf het thema van de avond. Zij zijn de vrijwilligers die een Autismecafé opstarten, al dan niet met ondersteuning van derden.

Taken ouderteams

 • Oudercontactpersoon/ initiatiefnemer: neemt het initiatief voor het opzetten en organiseren van een Autismecafé samen met andere vrijwilligers. Hij/zij is de spil van het Autismecafé en is het gezicht naar buiten toe.
 • Lid organisatieteam: helpt het Autismecafé opzetten en organiseren, samen met de oudercontactpersoon en andere vrijwilligers.
 • Gastvrouw/gastheer: verricht hand- en spandiensten op de avonden van het Autismecafé, zoals de zaal inrichten, drankjes verzorgen en het bemannen van de voorlichtingstafel.
 • Wat kost het je om vrijwilliger te zijn?

  Natuurlijk kost het: tijd. Voer je de organisatie uit met 3 mensen, dan is eenieder er gemiddeld zo’n 2 tot 4 uur per week aan kwijt. Vrijwillig betekent overigens niet dat je ook voor de kosten opdraait. Voor de financiering van het Autismecafé wordt geput uit subsidies en beschikbare fondsen. Met andere woorden: ouders hoeven zelf geen kosten te maken.

  Wat levert het je op om vrijwilliger te zijn?

  Als vrijwilliger bij het Autismecafé bouw je aan je eigen netwerk. Je legt contacten met organisaties en instanties die zich met autisme bezighouden, maar vooral kom je in contact met ervaringsdeskundigen: ouders met een kind met autisme en/of mensen die vanuit hun werk veel ervaring hebben met autisme.

  Voor wie?

  Wat alle vrijwilligers van het Autismecafé met elkaar gemeen hebben is dat zij:

  • ervaringsdeskundige zijn als ouder van een kind met autisme óf een grote affiniteit hebben met autisme

  • van mening zijn dat ouders een centrale en cruciale rol spelen in de begeleiding van kinderen met autisme
  • enthousiast zijn over het idee om lotgenotencontact op te zetten in de vorm van een Autismecafé.

  Als jij jezelf hierin herkent en je beschikt over enig organisatorisch talent, meld je dan aan als vrijwilliger bij het Autismecafé!

  Vrijwilliger worden

  Wil jij ook vrijwilliger worden bij het Autismecafé? Neem dan contact op met een bestaand Autismecafé bij jou in buurt. Als je plannen hebt om een Autismecafé op te zetten in je eigen gemeente of regio, lees dan verder onder Zelf een Autismecafé starten.