Vrienden van Ouders

Wilt u ouders steunen om er voor hun kwetsbare kind te kunnen zijn? Sluit u aan bij de Vrienden van Ouders door sponsor of donateur te worden. U kunt ook besluiten om ons als goed doel op te nemen in uw testament.

Vrienden

Vanaf 50 euro per jaar treedt u toe tot de Vrienden van Ouders die we op de hoogte houden van onze activiteiten. Ook proberen we kortingen voor al onze vrienden te realiseren bij cursussen en evenementen waarbij we organisatorisch betrokken zijn.

Dikke Vrienden

Dikke Vrienden doneren € 150,- per jaar, voor een minimale periode van vijf jaar. Zij ontvangen onze jubileumuitgave over het ontstaan van het Autismecafé en een set Meeleefkaartjes om ouders een hart onder de riem te steken.

Gouden Vrienden

Met een periodieke schenking vanaf € 250 per jaar treedt u toe tot onze Gouden Vrienden. Naast ons boek en de Meeleefkaartjes plaatsen we (indien gewenst) een vermelding op onze website en/of in het jaarverslag van uw gift.

ANBI

Met onze ANBI status zijn giften aftrekbaar voor zowel bedrijven als particulieren. Structurele toezeggingen zijn bovendien nog aantrekkelijker aftrekbaar. Zie voor meer informatie www.goededoelen.nl/schenken. Stichting Ovaal is aangesloten bij Allegoededoelen.nl.

Voor € 50 per jaar maakt u het mogelijk om 1000 nieuwe ouders te bereiken via Facebook

Met € 150 per jaar kan een Autismecafé de zaalhuur betalen voor een bijeenkomst

Een schenking van € 250 per jaar biedt ruimte om ouders te scholen hun ervaringsdeskundigheid in te zetten voor andere ouders

Wat doen we nog meer met uw geld:

  • Ouders helpen nieuwe Autismecafés op te starten
  • Landelijke bijeenkomsten voor vrijwilligers organiseren voor het uitwisselen van ervaringen en scholen van ervaringsdeskundigheid
  • Faciliteren van de ouderteams via digitaal servicecentrum met draaiboeken, PR materiaal enzovoorts
  • Administratieve ondersteuning ouderteams, fondswerving, contact met gemeentes
  • Training nieuwe gespreksleiders, bijscholing van huidige gespreksleiders, coaching on the job
  • Algemene landelijke publiciteit en netwerkontwikkeling
  • Doorontwikkeling concept en het genereren van nieuwe initiatieven

Optie

Gevers kunnen optioneel hun donatie specifiek aan een locatie koppelen. De helft van het bedrag wordt dan geoormerkt voor de uitvoeringskosten van dat ene Autismecafé.

Praktisch

Stichting Ovaal is de organisatie die landelijk de inzet van ouders in de Autismecafés coördineert en ondersteunt. Donaties zijn welkom op NL53 TRIO 0390 5277 77 op naam van Stichting Ovaal te Zeist.

Fijn als u uw emailadres daarbij vermeld of ons een berichtje stuurt via info@stichtingovaal.nl, dan kunnen we u bereiken om te bedanken en verder op de hoogte te houden.