10-jarig jubileum

Uitreiking van het boek aan koninging Maxima

Uitreiking boek aan Koningin Máxima

Stichting Ovaal organiseerde op 3 december 2013, in het kader van het 10-jarig jubileum van het Autismecafé, het symposium ‘Autismecafé: de kracht van ouders. Bij dit symposium, met diverse gastsprekers en live gesprek met ouders, was Koningin Máxima aanwezig. Zij ontving uit handen van Judith van der Kleij het jubileumboek en sprak met enkele ouders en deelnemers. Bekijk hier foto’s, het boek en lees meer over het symposium.

Download het boek Het Autismecafé: de kracht van ouders als pdf of koop het voor € 15 via Uitgeverij Big Business.

Symposium Autismecafé en de kracht van ouders

De viering van het 10-jarig bestaan van het Autismecafé op 3 december 2013 kreeg een koninklijk tintje met het bezoek van koningin Máxima aan het symposium ‘Autismecafé: de kracht van ouders’.

De Raad van Toezicht zette Judith van der Kleij in het zonnetje die als ‘Tovervrouw’ afgelopen decennium met grote verbindingskracht onvermoeibaar de kar getrokken heeft. Stichting Ovaal zal haar missen als Janneke van Bockel haar opvolgt in 2014.

Gespreksleider en medewerker van het eerste uur Greet Meesters, vroeg ouders wat het opzetten en runnen van een autismecafé hen gebracht heeft. Natuurlijk ontbrak de interactie met de zaal niet. De ouders vertelden dat de werking van de tweemaandelijkse bijeenkomsten verder reikt dan kennis opdoen en de (h)erkenning op de avond zelf. Ze breiden hun netwerk uit, ervaren persoonlijke groei en knopen touwtjes aan elkaar tussen ouders, gemeentes en hulpverleners.

Koningin Máxima ontving uit handen van Judith van der Kleij het jubileumboek ‘Het Autismecafé: de kracht
van ouders’ waarin niet alleen verhalen van betrokken ouders staan maar dat ook praktische handvatten voor ouders, gemeenten en instanties biedt die in hun eigen regio een Autismecafé willen opstarten. Het boek is als pdf te downloaden boven aan de pagina.

Duo Savar illustreerde vervolgens met een betoverende acrobatiek-act treffend dat het kracht en inspanning kost om een goede balans te vinden.

In de pauze toonde koningin Máxima warme belangstelling voor het concept van het Autismecafé en sprak in ontspannen sfeer – voor zover mogelijk als er zoveel camera’s omheen zoemen – met ouders.

Uitnodiging Autismecafe symposium 3 december 2013

Bekijk hier het programma

Het programma vervolgde met een themagesprek over de WMO. Maar eerst werd de zaal aan het puzzelen gezet om te ervaren hoe het is als iedereen om je heen gemakkelijk een oplossing vindt en jij niet. Het gesprek werd door Greet Meesters op gang geslingerd door gasten die van verschillende perspectief hun licht lieten schijnen op passende ondersteuning voor ouders van een kind met autisme. We raakten in de korte tijd die we hadden daarover nog niet uitgepraat dus dit is een gesprek dat een vervolg verdient. Dat krijgt het ook krijgt met het nieuwe project in 2014 van Stichting Ovaal ‘Autisme, maatwerk in de WMO’.

Bij feest horen bloemen, met een speciaal woord van dank aan auteur Maurice van Lieshout en vormgever Sanne Dresmé die het jubileumboek zo prachtig gemaakt hebben. Veel foto’s in de publicatie zijn van Maarten Bakker, o.l.v. Atelier 071.

Daarna was er voor iedereen gelegenheid om bij te praten tijdens een feestelijke lunch. Op naar de volgende tien jaar!

In de media

In diverse media werd aandacht besteed aan dit symposium met bijzondere gast, veel beeldmateriaal over het symposium zijn o.a. te vinden op:

Foto’s

Video