Agenda

Bijeenkomsten in de komende maanden:

Informatie

 • do 5 Apr april 2018 – Autisme en Hoogbegaafdheid – Autismecafé IJsselstein

  Als je kind een IQ boven de 130 heeft en ook een diagnose Asperger of een andere vorm van autisme heeft, zeggen sommigen dat die persoon dan niet echt hoogbegaafd is, omdat het autisme dat uitsluit. Anderen zeggen dat het autisme dan een misdiagnose is, dat de problemen met de hoogbegaafdheid (tijdelijk) autistisch gedrag hebben veroorzaakt. Beide kunnen voorkomen, en de waarheid kan ook in het midden liggen:
  Buiten autisme ervaren hoogbegaafde kinderen zelf al vroeg dat ze anders zijn dan leeftijdsgenootjes. Ze kunnen zich niet herkennen in andere kinderen. Dit kan belemmerend werken bij de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.
  Het reguliere onderwijs is vaak nog niet afgestemd op het leren en zijn van hoogbegaafde kinderen. Veel scholen erkennen dit wel als probleem, maar hebben helaas niet de middelen en de specifieke kennis om het probleem aan te pakken. Belangerijk vraagen zijn:
  Waar ligt de grens tussen autisme en hoogbegaafdheid?
  Wat als het een misdiagnose is?
  Wat zijn het sociale/emotionele vaardigheden?
  Wat doe ik als mijn kind vastlopt in het onderwijs?
  Preventie tegen vervlakking/verveling in het onderwijs?
  Sociale aansluiting?
  Tijdens deze avond zal onze gastspreker, Suzanne Boomsma, een Ervaringsdeskundigheid, van de coalitie, Vanuit Autisme Bekeken, zal aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen. Uiteraard kunnen er vragen gesteld en ervaringen gedeeld worden.

  Dit thema vind plaats op donderdag 5 april om 20.00 in de Bibliotheek, Ijsselstein. Deuren zijn vanaf 19.30 open. Toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het wordt een informatieve en interactieve avond. Wij willen graag jouw verhaal horen!

 Terug naar agenda