Agenda

Bijeenkomsten in de komende maanden:

Informatie

 • do 29 Mrt maart 2018 – Autisme en depressie – Autismecafé Assen

  Datum: donderdag 29 maart van 20.00 tot 22.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur
  Locatie: Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a, Assen
  De toegang is gratis.

  Autisme en depressie
  Depressie komt naast een negatief zelfbeeld vaak voor bij mensen met autisme, zowel jong als oud. Geschat wordt dat 20 tot 30 % van de mensen met autisme een vorm van depressie heeft. Het is niet altijd gemakkelijk te herkennen, omdat de symptomen van autisme en depressie wel eens door elkaar gehaald worden. Het is van belang om een depressie vroegtijdig te signaleren. Voor mensen met autisme is het vaak moeilijk om hun gevoelens en gedachten woorden te geven en sluiten ze zich af en trekken zich terug. Door goed te luisteren naar ouders en betrokkenen van de persoon met autisme en een beginnende depressie kan op tijd adequate hulp geboden worden. Zij kennen immers hun kind het beste.

  Gastsprekers
  Gespreksleider Hanneke Kappen gaat over dit onderwerp in gesprek met Vera van Kesteren, ouder van een zoon met autisme en een depressie.
  Er is ruime gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen en om persoonlijke ervaringen te delen. Wanneer u geïnteresseerd bent in dit thema, bent u van harte welkom, ook wanneer u zelf geen kind hebt met autisme. Mensen die in het de hulpverlening werkzaam zijn, worden ook van harte uitgenodigd.

  Internet: www.autismecafe.nl
  E-mail: assen@autismecafe.nl
  Facebook: www.facebook.com/pages/Autismecafé Assen

 Terug naar agenda