Agenda

Bijeenkomsten in de komende maanden:

Informatie

 • wo 28 Feb februari 2018 – Autisme en de Middelbare Schoolkeuze – Autismecafé Waalwijk
  woensdag 28 februari 19.30 uur

  Hoe kies ik de juiste school voor voortgezet onderwijs voor mijn kind met Autisme?
  Gastsprekers en gespreksleiding: Jos Derksen en Ben Verbruggen

  Welke aandachtspunten zijn van belang bij je zoektocht naar een passende school in het voortgezet onderwijs voor je kind met autisme? Onze gastsprekers bespreken dit deze avond, aan de hand van hun expertise, waarbij antwoord gegeven wordt op de volgende vragen: Hoe kies je de juiste middelbare school? Op welke manier kan ik een school beoordelen? Wat is Passend onderwijs, wat betekent dat voor mijn kind? Wat mogen ouders aan afstemming van school verwachten? Hoe kun je een school houden aan wat toegezegd wordt? Zoals altijd is er ruimte voor uw vragen en ervaringen.

  Ben Verbruggen is pedagoog en onderwijskundige.
  Hij heeft ruime ervaring als docent, onderwijsadviseur en directielid onderwijsadviesdienst. Nu nog actief als adviseur overleg POVO. Dit overleg richt zich op afspraken en activiteiten met betrekking tot de overgang Primair Onderwijs – Voorgezet Onderwijs (POVO). Tevens is Ben voorzitter van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Passend Onderwijs.

  Jos Derksen is onderwijsadviseur en coach.
  Hij heeft bij de schoolbegeleidingsdienst voor de regio Midden-Brabant gewerkt als onderwijsbegeleider. Daarna is hij als beleidsmedewerker Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Brabant werkzaam geweest. Momenteel is Jos de onafhankelijke voorzitter van de ACT (Advies Commissie Toelaatbaarheid) van het SamenWerkingsVerband VO De Langstraat.

  Deze avond is toegankelijk voor ouders en familie van kinderen met autisme, belangstellenden en hulpverleners. Ook voor jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis, die vragen hebben over dit onderwerp. U bent allemaal van harte welkom, wij hopen wederom op een grote opkomst!
  VERLOOP AVOND
  19.30 uur   Ontvangst met koffie & thee
  19.45 uur   Welkom

  19.50 uur   Deel 1

  20.30 uur   Pauze

  20.45 uur   Deel 2

  21.45 uur   Napraten

   

  LOCATIE
  BALADE 1
  5142 WX  WAALWIJK

  Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig bij ingang De Jonghestraat. Toegang gratis, een gift is welkom, vooraf aanmelden niet nodig!

  MEER INFORMATIE

  Bij vragen kunt u viawaalwijk@autismecafe.nl contact opnemen met de contactpersonen van Autismecafé Waalwijk.

  Bellen kan ook:

  Astrid van Dorsten (06-24770818) of

  Wouda van Mensfoort (06-26845908)

   

 Terug naar agenda