Agenda

Bijeenkomsten in de komende maanden:

Informatie

 • wo 29 Nov november 2017 – Autisme en de Feestdagen – Autismecafé Waalwijk
  woensdag 29 november

  Autisme en de feestdagen

  Gastspreker: Greet van den Berg www.stichtingruth.nl
  Gespreksleiding: Peter Gielissen

  Greet van den Berg is sinds 10 jaar werkzaam als coach en begeleidster van mensen met psychische problematieken.

  Meestal is zij werkzaam in de thuissituatie van de cliënt, daar de vertrouwde omgeving tevens de plaats is waar de veranderingen of de ontwikkelingen plaats vinden. Daarnaast geeft de thuis situatie haar veel informatie, die het coaching traject ten goede komt. Eenieder bewandelt in dit traject een eigen individuele ontwikkelingsweg. Het is die individuele weg en de afstemming hiervan die het voor Greet zo boeiend maakt.

  Binnen het coaching traject vindt Greet een praktische insteek belangrijk. Niet alleen praten maar ook doen. Structuren, duidelijkheid, planning en herhaling zijn voorbeelden van praktische handvaten. Door een creatieve oplossingsgerichte wijze van omgaan met problemen die zich voordoen krijgt de cliënt weer grip op het leven, waardoor het zelfvertrouwen toeneemt en nieuwe mogelijkheden ontstaan.

  In het ‘‘hier en nu” leven is een van haar pijlers want hier worden veranderingen zichtbaar. Een andere pijler is respect en vertrouwen. Op zoek naar de eigen kracht en mogelijkheden, die er altijd zijn, ongeacht welke problematiek er ook speelt. Het zijn vaak de kleine veranderingen die er toe doen. Ook familieleden van de cliënt worden in het proces betrokken.

  Haar begeleiding richt zich niet alleen op mensen met Autisme Spectrum problematieken. Ze is afkomstig uit Psychiatrie, heeft veel ervaring en kennis van psychische problematieken. Vandaaruit is Greet haar eigen praktijk gestart om zich beter te kunnen richten op een op de cliënt passende behandeling. De cliënt staat voorop. Greet heeft zich verder geschoold om nog beter tot een individuele begeleiding te komen.

  Tijdens deze avond gaat Greet in op vragen van u en vertelt zij over haar ervaringen uit haar praktijk op het gebied van Autisme. In het bijzonder richt zij zich op hoe Autisten de feestdagen ervaren en geeft handvatten om voor eenieder de feestdagen prettig te laten verlopen.

  Deze avond is toegankelijk voor ouders en familie van kinderen met autisme, belangstellenden en hulpverleners. Ook voor jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis, die vragen hebben over dit onderwerp. U bent allemaal van harte welkom, wij hopen wederom op een grote opkomst!

   

  MEER INFORMATIE

  Bij vragen kunt u viawaalwijk@autismecafe.nl contact opnemen met de contactpersonen van Autismecafé Waalwijk.

  Bellen kan ook:
  Astrid van Dorsten (06-24770818) of
  Wouda van Mensfoort (06-26845908)

  VERLOOP AVOND

  19.30 uur   Ontvangst met koffie & thee
  19.45 uur   Welkom
  19.50 uur   Deel 1
  20.30 uur   Pauze
  20.45 uur   Deel 2
  21.45 uur   Napraten

  LOCATIE
  BALADE 1
  5142 WX  WAALWIJK
  Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig bij ingang De Jonghestraat. Toegang gratis, een gift is welkom, vooraf aanmelden niet nodig!

 Terug naar agenda