Agenda

Bijeenkomsten in de komende maanden:

Informatie

 • ma 15 Jan januari 2018 – Het sociaal vaardiger maken van jongeren met autisme – Autismecafé Dordrecht

  Uitnodiging Autismecafé Dordrecht maandagavond 15 januari 2018

  Het autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van kinderen en jongeren met autisme, hun familieleden en andere belangstellenden. Het autismecafé wordt vijf keer per jaar georganiseerd. Iedere avond staat een ander thema centraal. De organisatie is in handen van een werkgroep bestaande uit ouders en betrokkenen. Wij vinden het belangrijk dat ouders, familieleden en andere geïnteresseerden die meer willen weten over autisme vragen kunnen stellen aan elkaar, kennis kunnen delen en ervaringen en tips kunnen uitwisselen.

  Het thema van deze avond is: "Het sociaal vaardiger maken van jongeren met autisme".

  Het aangaan van sociale contacten en onderhouden van vriendschappen, kan voor jongeren met autisme lastig zijn. Het hebben van vriendschappen is prettig, maar ook het grote maatschappelijk belang hiervan is aangetoond. Het hebben van goede vriendschappen vermindert de kans gepest te worden, het zorgt voor meer zelfvertrouwen en onafhankelijkheid en het kan beschermen tegen vroegtijdig school verlaten en psychische problemen als angst en depressie.
  Welke sociale vaardigheden zijn nodig en hoe kunnen we met name jongeren van 12-18 jaar, maar ook hun ouders hierin vaardiger maken?

  Gastsprekers zijn Marieke Wubs en BJ van Pelt, werkzaam bij Yulius. Zij geven de "PEERS Young Adult training". Een interventie waarbij, jongeren sociale vaardigheden aangeleerd worden om vriendschappen en relaties aan te gaan, aan de hand van wetenschappelijk bewezen technieken.

  Marieke en Bj zullen op een interactieve manier, onder leiding van onze gespreksleider Zoli Schwarcz met u,  over dit onderwerp in gesprek gaan.

  Programma maandagavond 15 januari 2018
  19.45 uur             zaal open
  20.00 uur            start avond met gastsprekers Marieke Wubs en BJ van Pelt
  20.45 uur            pauze
  21.00 uur             interactieve uitwisseling van ervaringen en tips met de zaal
  22.00 uur             einde programma

  Locatie:
  Speeltuinvereniging Victorie, Heysterbachstraat 103, 3312 JJ Dordrecht.
  LET OP het gebouw bevindt zich op een binnenterrein, tussen huisnummers 101 en 105
  U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis.

  Met vriendelijke groeten,

  de werkgroep Autismecafé Dordrecht:
  Jenny,  Renate en Anne.

  Sonja en Dirk hebben vanaf de start actief in de werkgroep gezeten en hebben de werkgroep met ingang van het nieuwe jaar verlaten. Sonja en Dirk, nogmaals bedankt voor jullie inzet al deze jaren!

  Contactpersoon voor het Autismecafé is Renate De.feo
  - Renate De.feo: r.defeo@kpnmail.nl
  - website:  www.autismecafe.nl

 Terug naar agenda