Agenda

Bijeenkomsten in de komende maanden:

Informatie

  • wo 22 Nov november 2017 – Prikkels! – Autismecafé Zwolle

    Prikkels en het verwerken hiervan. Autsime heeft veel te maken met het verwerken van prikkels. Overprikkeling en onderprikkeling komen beide voor.

    Waar kunnen deze prikkels toe leiden en hoe kun je ervoor zorgen dat je ze kunt vermijden?

    Gastspreker is Geke Fernhout, zij is ouder en leerkracht het speciaal (basis)onderwijs.

 Terug naar agenda