Agenda

Bijeenkomsten in de komende maanden:

Informatie

 • wo 1 Nov november 2017 – Autisme en Vrijetijdsbesteding – Autismecafé IJsselstein

  Als je autisme hebt kan vrije tijd soms voelen als 'lege tijd', tijd die nog niet ingevuld is, en daarom onrustig en onprettig is. Soms ervaart het kind dit zelf als een probleem, soms ervaren ouders, broertjes en zusjes dit als een probleem. De vakantie kan dan bijvoorbeeld echt problemen geven, maar ook het speelkwartier op school kan voor een kind met autisme erg ingewikkeld zijn. En wat kun je jouw kind aanbieden aan vrijetijdsbesteding bij bijvoorbeeld een sportclub of vereniging. Wat past en wat zijn de mogelijkheden?

  Hoe zorg je dat die vrije tijdsbesteding ook echt vrij en ontspannen voelt? Om te bekijken welke georganiseerde activiteiten bij jouw kind passen, kun je bijvoorbeeld letten op de volgende zaken:
  • is er vanuit de leiding regelmatig contact met ouders?
  • in hoeverre hebben begeleiders en trainers oog voor behoeften per kind?
  • is er goede kennis van autisme? Hoe uit zich dat?
  • is bijzonder gedrag bespreekbaar?
  • is er een vaste indeling per training?
  • is de sport/activiteit gericht op genieten en meedoen, en niet zozeer op winnen?
  • hoe overzichtelijk is de ruimte? (binnen is vaak meer overzicht haalbaar dan bij buitenactiviteiten)
  • worden veranderingen en overgangen duidelijk vooraf aangekondigd?
  • mag je kind zichzelf zijn?
  • kunnen de voorwaarden om deel te nemen aangepast worden per kind?

  Er zijn gelukkig steeds meer mogelijkheden voor kinderen met autisme om te kunnen sporten. Er zijn steeds meer bijzondere, kleinschalige initiatieven, of gewoon bij de lokale sportclub of Buitenschoolse Opvang.

  Koen Ultee, is een hoofdbegeleider op de De Jonge Ontdekker. Hier wordt buitenschoolse begeleiding geboden aan kinderen tussen de 3 en de 16 jaar die behoefte hebben aan extra begeleiding in hun ontwikkeling.

  Deze avond gaat over de specifieke problemen die je als ouder hebt om vrije tijd in te vullen voor jouw kind. Het wordt een informatieve en interactieve avond.
  Wij willen graag jouw verhaal horen!
  Iedereen is vanaf 19.30 welkom. Het begint om 20.00uur en eindijt om 22.00uur met een kort 15minunten in het midden.

 Terug naar agenda