Agenda

Bijeenkomsten in de komende maanden:

Informatie

  • wo 27 Sep september 2017 – Gedrag beter begrijpen en voorkomen – Autismecafé Nieuwkoop

    Gastspreekster is Alice Padmos.

    Alice Padmos is regiodirecteur en portefeuillehouder GGZ binnen het CCE ( centrum voor  consultatie en expertise ).

 Terug naar agenda