Agenda

Bijeenkomsten in de komende maanden:

Informatie

 • wo 27 Sep september 2017 – Gedrag beter begrijpen en probleemgedrag voorkomen – Autismecafé Nieuwkoop

  Gastspreekster is Alice Padmos.

  Het onderwerp deze avond is: "Gedrag beter begrijpen en probleem gedrag voorkomen"

  Alice Padmos, regiodirecteur en portefeuillehouder GGZ binnen het CCE(centrum voor Consultatie en Expertise) is deze avond onze gastspreekster.

  Voor expertise over probleemgedrag bent u bij het CCE aan het juiste adres.
  Zij geven advies aan zorgprofessionals over cliënten die in een uitzichtloze situatie dreigen te komen. Vaak is er sprake van probleemgedrag en perspectief op verbetering lijkt te ontbreken. Het CCE probeert samen met alle betrokkenen een beeld te krijgen van de oorzaken van het probleemgedrag. Dan blijkt vaak dat er sprake is van onvermogen en niet van onwil. Of van patronen die tussen kind, hulpverleners en ouders zijn ontstaan en waar niemand meer uitkomt.

  Alice komt ons uitleg geven over bepaald gedrag bij mensen met een vorm van autisme en geeft ons tips en adviezen hoe we bepaald gedrag kunnen voorkomen.

  Natuurlijk is er voldoende ruimte voor vragen, opmerkingen en eigen ervaringen.

  Het autismecafé is er ouders, verzorgers, betrokkenen van kinderen en volwassenen met een vorm van autisme.

  Het autisme café Nieuwkoop opent om 19.45u zijn deuren in het "gebouw" de Bun in Noorden. Entree en de koffie en de thee zijn gratis.

 Terug naar agenda