Agenda

Bijeenkomsten in de komende maanden:

Informatie

 • wo 29 Mrt maart 2017 – Maatwerk in het basis- en middelbare onderwijs – Autismecafé Nieuwkoop

  Op woensdag 29 maart is er weer een autismecafé Nieuwkoop. Het thema van deze avond is: Maatwerk in het basis- en middelbaar onderwijs.

  Onze gastspreekster is Anita de Jong. Anita is orthopedagoog-generalist en heeft de aantekening psychodiagnostiek. Haar specialisatie is leerproblemen. Daarnaast geeft ze ook psychologische hulpverlening aan kinderen en  jeugdigen, schooladvisering rond passend onderwijs en ouderbegeleiding.

  Anita begeleidt kinderen, ouders en scholen bij leer, aandachts- en gedragsproblemen thuis en op school.  Ze vindt dat ieder kind in het basis- en middelbaar onderwijs zich optimaal moet kunnen ontwikkelen, op de manier die het beste bij hem of haar past. Anita helpt kinderen en jeugdigen met en zonder de diagnose inzichtelijk te krijgen op welke momenten en in welke situaties de problemen een belasting vormen en probeert om daar met ouders en school oplossingen voor te bedenken.

  Wanneer een kind moeite heeft met het overzien en ‘plannen’ van zijn werk, concentratieproblemen heeft, nog veel geholpen moet worden, het werk snel afraffelt en niet rustig controleert, helpt zij de juiste begeleiding zoeken.

  Daarnaast organiseert ze informatieve, interactieve bijeenkomsten rond leerproblemen en psychosociale zorg voor kind en jeugd, bijvoorbeeld over faalangst, dyslexie, dyscalculie, autisme, adhd en hoogbegaafdheid.

  Ons autismecafé is gratis te bezoeken voor ouders, begeleiders, familie en vrienden van kinderen en jongeren met een vorm van autisme.

  De avond start om 20:00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar.

  De NVA en Centrum Jeugd en Gezin zijn aanwezig voor vragen en/of advies en onze bibliotheek met boeken en films over autisme is geopend.

  Het autisme Nieuwkoop wordt gehouden in het gebouw “de Bun” Anemonenstaat 25, Noorden.

  Mail voor meer info: autismecafenieuwkoop@hotmail.com

 Terug naar agenda